Palvelut

Fysioterapia

Fysioterapiassa hoidetaan kehon kiputiloja erilaisilla manuaalisilla menetelmillä sekä omatoimiseen, aktiiviseen kuntoutukseen opastavalla fysioterapeuttisella neuvonnalla ja ohjauksella. Koska jokainen ihminen on yksilö, räätälöimme asiakkaillemme aina juuri heille sopivan henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman oikeine hoitomuotoineen ja kotiharjoitteineen.

Perusteellisen haastattelun ja tutkimisen kautta varmistamme asianmukaisen hoidon toteutumisen. Toimintafilosofiaamme kuuluu myös, että oireiden lisäksi huomioimme niiden aiheuttajan. Esimerkiksi lihaskireyksiä hoidettaessa on syytä selvittää myös se, mistä ne johtuvat. Laittamalla kuntoon myös kipuja aiheuttavan tekijän minimoimme riskin vaivojen uusiutumiseen. Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, neurologiset sairaudet, urheiluvammat, erilaisten leikkausten jälkeiset kuntoutukset sekä kivun hoito ovat yleisiä syitä hakeutua fysioterapiaan.

Voit ottaa meihin yhteyttä myös, mikäli tunnet kaipaavasi apua liikkumiseen liittyvissä kysymyksissä. Fysioterapiaan voi tulla joko ilman lähetettä tai lääkärin lähetteellä, jolloin saadusta hoidosta on haettavissa Kela-korvaus.

Akupunktio

Akupunktio on hoitomuoto, jossa vilkastutetaan verenkiertoa, aineenvaihduntaa sekä kehon omien kivunlievityshormonien, endorfiinin ja serotoniinin, tuotantoa stimuloimalla kehossa olevia akupunktio- tai triggerpisteitä steriileillä neuloilla. Akupunktio vaikuttaa myös kipuviestejä välittävän hermoston toimintaan lievittäen kivun tuntemusta. Hoitoaika on 10-60min tilanteesta riippuen ja paras teho hoidosta saadaan 3-10 kerran sarjoissa, jolloin hoitokertojen väli on n. 1 viikko. Akupunktiota voidaan antaa myös harvemmalla hoitovälillä ylläpitävänä hoitona.

Esimerkkejä akupunktion käyttökohteista:

  • päänsärky ja migreeni
  • akuutti ja krooninen lihas- tai nivelperäinen kipu
  • aineenvaihdunnan ja verenkierron parantaminen
  • rentoutuminen ja stressin lievittäminen
  • univaikeudet

Faskiakäsittely

Faskiat eli lihaskalvot sekä muut sidekudosrakenteet ovat osallisena kehon liikkeen ja asennon hallinnasta. Ne ovat myös olennainen osa voiman tuottoa ja välitystä. Faskioiden toiminta voi häiriintyä esimerkiksi vammojen, kiristävien arpien tai virheellisten liikemallien seurauksena. Näistä johtuvat kireydet voivat aiheuttaa erilaisia kipuja, joille ei välttämättä ole löydetty selitystä, vaikka kipuileva alue olisi kuvattu. Faskioita käsittelemällä voidaan palauttaa kehon luontaiset liikemallit ja näin ollen mahdollistaa lihasten ja nivelten kivuton toiminta.

Purentaongelmat

Niska-, korva- tai päänsärkyä? Puutumista tai väsymistä kasvojen alueella? Aristavat leukanivelet tai yöpuremista? Korvien soimista tai palan tunnetta kurkussa? Edellämainitut oireet ovat esimerkkejä tyypillisistä purentaelimistön toimintahäiriöistä johtuvista oireista, joita voidaan hoitaa fysioterapian keinoin. Tavoitteena on leukanivelen sekä purentalihaksiston toiminnan normalisoiminen erilaisten manuaalisten hoitomenetelmien sekä liikeharjoitteiden avulla. Näin voidaan ehkäistä kiputiloja ja hampaiston sekä leukanivelten kulumista.

Hieronta

Hieronta on hyvä lisäkeino lievittää erilaisia lihaskireyksistä johtuvia kiputiloja. Myös hierontakäyntien yhteydessä sinulle on aina tarjolla meidän fysioterapeuttinen osaamisemme, jotta voimme poissulkea muut mahdolliset kipujen taustalla olevat tekijät.

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus on tehokas hoitomuoto erilaisten vammojen kuntoutuksessa ja kiputilojen lievittämisessä. Teippauksella voidaan palauttaa kehon normaalit liikemallit, kun kipu on rajoittavana tekijänä liikkumisessa. Se ei siis estä liikettä vaan mahdollistaa päivittäisen toimimisen lievittäen kipuja tai poistaen ne jopa kokonaan. Myös nivelten liikkuvuuksia rajoittavia kiputiloja pystytään lievittämään kinesioteippauksella ja näin ollen mahdollistetaan paremmat liikelaajuudet. Lisäksi teippi nopeuttaa kudosten paranemisprosessia vilkastuttamalla neste- ja verenkiertoa. Kinesioteippauksella voidaan myös rentouttaa jännittyneitä ja aristavia lihaksia, esimerkiksi niska-hartia-seudun lihaskireyksien yhteydessä.