Mitä on OMT-fysioterapia?

OMT eli ortopedinen manuaalinen terapia on fysioterapian erikoisala, jossa keskiössä ovat potilaan fyysisen toimintakyvyn arviointi, hermo-, lihas-, ja nivelrakenteiden tutkiminen sekä terapia ja toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy. OMT:n perustana on tarkka tutkiminen ja kliininen päättely.

Terapiamuotoina käytetään erilaisia manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan myös jokaisen potilaan henkilökohtaiset psykososiaaliset ja ympäristötekijät, jotka voivat myös toisinaan olla oireiden taustalla. Terapian kulmakivenä tulisi aina olla terapeuttinen harjoittelu, jolla voidaan ennaltaehkäistä sekä helpottaa potilaan oireita. Yksilöllisesti säädetyillä harjoitteilla vältetään oireiden uusiutuminen.

OMT-fysioterapiassa käytettäviä manuaalisia tekniikoita ovat esimerkiksi selkärangan ja raajojen nivelten mobilisointi eli liikkuvuuden lisääminen sekä tarvittaessa manipulaatio, pehmytkudoskäsittelyt, kuten vaikkapa erilaiset lihaksiin ja faskioihin kohdistetut käsittelyt ja venytykset, neuraalikudoksen mobilisointi eli hermorakenteisiin vaikuttavat tekniikat sekä erilaiset kivunhoitomuodot ja teippaukset.

Terapiatyön vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään peilaamalla omaa työskentelyä ja valittuja menetelmiä suhteessa uusimpaan tutkimustietoon sekä vahvaan kliiniseen näyttöön.

Itse koulutus Suomessa kestää 2,5 vuotta ja se suoritetaan erikoistumisopintoina monimuotokoulutusta hyödyntäen Suomen Ortopedisen Manuaalisen terapian yhdistyksen valvomissa koulutusyksiköissä ja hoitolaitoksissa. Laajuudeltaan opinnot ovat 150 opintopistettä ja ne suoritetaan töiden ohessa. Koulutettavalla tulee olla joko fysioterapeutin tai lääkärin tutkinto suoritettuna. Erikoistumiskoulutus kattaa laajasti eri tutkimus- ja hoitomenetelmiä, mikä mahdollistaa potilaan tilanteen kokonaisvaltaisen arvioinnin.

Milloin sitten kannattaa hakeutua OMT-fysioterapiaan? Tavallisimpia syitä ovat erilaiset kiputuntemukset sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt. Seuraavat oireet ovat esimerkkejä tyypillistä vaivoista, joiden vuoksi hakeudutaan OMT-fysioterapeutin vastaanotolle: selkäkivut, niskakivut, päänsärky, huimaus, hermokivut, leukanivel- ja purentaongelmat sekä raajojen ja selkärangan nivelten toimintahäiriöt.

OMT-fysioterapialla voidaan auttaa usein myös kroonisen kivun kanssa painivia potilaita. Kroonisesta kivusta kärsivä potilas on useimmiten kiertänyt monilla vastaanotoilla, mutta tilanne ei ole edennyt. Perusteellinen haastattelu ja kliininen tutkiminen ja päättely ovat avainasemassa, jotta tilanteesta saadaan kokonaisvaltainen kuva ja näin ollen päästään eteenpäin. 

Vikke suorittaa OMT-erikoistumisopintonsa Oulun ryhmässä. Opinnot alkoivat tammikuussa 2020 ja päättyvät toukokuussa 2022.